Kvalitet och utveckling

Mölndals stad ska ge dig god service. För att vi ska hålla en god kvalitet på vårt arbete arbetar vi med ständigt med kvalitet och utveckling.

Servicelöftet

Vårt servicelöfte talar om vad du kan förvänta dig av stadens service. Tycker du inte att vi håller vad vi lovar kan du lämna synpunkter direkt till den förvaltning det berör eller genom ett formulär här på hemsidan.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter är en viktigt kunskapskälla för oss att upptäcka fel och brister för att förbättra våra tjänster och service. I Mölndals stad finns ett gemensamt synpunktshanteringssystem "Synpunkter och felanmälan" för att systematiskt dokumentera, besvara, sammanställa och analysera inkomna synpunkter, klagomål och felanmälningar.

Medborgar­undersökningar

Mölndals stad har deltagit tre gånger i Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökningar, 2010, 2011 och 2012. Tusen mölndalsbor tillfrågades via en enkät om vad de anser om staden som plats, stadens verksamheter och deras möjlighet till inflytande.

Resultat- och verksamhets­uppföljning inom förskola och grundskola

För att utveckla och förbättra verksamheten inom våra förskolor och grundskolor arbetar vi kontinuerligt med att följa upp verksamheterna på olika sätt. Det gör vi till exempel genom att skicka ut enkäter till elever och föräldrar.

Vård och omsorg

Alla utförare, både stadens och externa samarbetspartners, ska arbeta systematiskt för att säkra och förbättra kvaliteten i verksamheterna. Uppföljning och synpunkter från brukare leder till kontinuerlig utveckling.

Dela på:

Senast uppdaterad