Digitalisering i staden

Vi arbetar aktivt med digitalisering för att göra våra tjänster mer effektiva, mer tillgängliga och enklare för Mölndalsborna, näringsliv och medarbetare.

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar de kommande åren med en åldrande befolkning och krav på ökad samhällsservice tillsammans med en begränsad ekonomi. Undersökningar visar att tre av fyra invånare i landet förväntar sig bättre digital service. För att kommunerna ska klara att leverera förväntad samhällsservice krävs en utveckling mot ökad digitalisering och effektivare arbetsmetoder.

Frigör tid

Digitalisering är också ett sätt att hantera den kompetensbrist som offentlig sektor står inför. Exempelvis genom att digitalisera och automatisera repetitiva arbetsuppgifter såsom exempelvis administrativa uppgifter i syfte att frigöra tid till mötet med kunden vi är till för.

Digitalt först

Mölndals stads målsättning är att utveckla digitala arbetssätt och metoder utifrån principen digitalt först, för att öka transparens, tillgänglighet och effektivitet. Digitalt först innebär att vi, när det är möjligt, ska välja digitala lösningar.

 

Kontakt

Annika Samuelsson
Digitaliserings- och it-chef
Digitaliserings- och it-avdelningen
annika.samuelsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad