Kvalitet i förskola och skola

För att utveckla och förbättra utbildningen arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med planering och uppföljning av bland annat enkäter.

Ansvarsfördelning

Skolnämnden har det övergripande ansvaret för planering, uppföljning och utveckling av förskola och grundskola. Ansvaret för gymnasieskola och vuxenutbildning har utbildningsnämnden.

Lokalt på varje förskola eller skola har rektor ansvar för detta. Förvaltningskontoret på skolförvaltningen samt motsvarigheten på utbildningsförvaltningen har i uppgift att säkerställa, samordna och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Mål tas fram inom prioriterade områden, där kommunledningen ser förbättringsmöjligheter och sannolikhet att nå positiva resultat. Mål uttrycker ambitioner på ett mätbart sätt. Mål är alltså uttryckta så att förbättringen kan utvärderas.

Enkäter

​Göteborgsregionens kommuner har gemensamma årliga enkätundersökningar som går ut till skolelever och vårdnadshavare. Gymnasiet samt åk 2, 5 och 9 i grundskolan samt förskolor och pedagogisk omsorg omfattas av enkäterna. Ta del av samtliga genomförda enkäter på Göteborgsregionens hemsida.

Internationellt

Mölndals förskolor och skolor har alltid flera internationella projekt på gång. Det internationella engagemanget innebär att både personal och kan samarbeta utanför Sveriges gränser och ta emot besök från världens alla hörn.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad