Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Medborgarundersökning

Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning har genomförts fem gånger i Mölndals stad, senast hösten 2017. Då fick 1200 Mölndalsbor i åldrarna 18-84 år en enkät hemskickad.

43 % av Mölndalsborna som fick enkäten besvarade den. Strax över hälften kan
starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Mölndals stad. Bara 13 procent avråder. Som helhetsbetyg (NRI) får Mölndals stad 65, och genomsnittet för övriga kommuner får siffran 60.

Varför genomför vi medborgarundersökningar?

 • Vi vill få en bättre bild av hur medborgarna upplever oss som vi kan använda i arbetet med att utveckla Mölndals stad.
 • Vår ambition är att ständigt förbättra vår service till Mölndalsborna.

Vad är en medborgarundersökning?

Medborgarundersökningen ger medborgarna en möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Frågorna är indelade i tre huvudområden:

 1. Kommunen som plats att leva och bo
 2. Kommunens verksamheter
 3. Inflytande på kommunala beslut och verksamheter

För varje område tas ett sammanfattande index fram utifrån skalan 0-100. För att kunna värdera resultaten beräknas ett genomsnitt för de 138 kommuner som gjorde medborgarundersökningar under 2015.

 1. Nöjd-Region-Index (NRI)
 2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
 3. Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Resultat Nöjd-Region-Index 2017

 • Mölndal = 65 (2015 var motsvarande värde 62)
 • Genomsnittet = 60

Resultat Nöjd-Region-Index 2015

 • Mölndal = 62 (2012 var motsvarande värde 62)
 • Genomsnittet = 60

Genomsnittet är beräknat för de 120 kommuner som genomförde medborgarundersökningar under 2012.

Resultat Nöjd-Medborgar- Index 2012

 • Mölndal = 58 (2012: 55)
 • Genomsnittet = 54

Resultat Nöjd-Inflytande- Index 2012

 • Mölndal = 40 (2012: 37)
 • Genomsnittet = 40

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-09-12 08.55