Medborgarundersökning

Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning har genomförts sex gånger i Mölndals stad, senast hösten 2019.

Enligt den senaste undersökningen är Mölndals stad en bra plats att leva och bo på. Mölndalsborna rekommenderar kommunen i större utsträckning än andra kommuners invånare.

Jämfört med genomsnittskommunen rekommenderar Mölndalsborna sin hemkommun inom alla områden utom trygghet. Där ligger andelen rekommendationer på ett genomsnittsvärde. Områden där Mölndal står sig väl är: leva och bo, arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter.

Många rekommenderar att flytta till Mölndal

58 procent av de som svarat rekommenderar vänner och bekanta att flytta till Mölndal medan 10 procent avråder. Detta är en förbättring jämfört med tidigare undersökningar. Enligt undersökningen kan staden förbättra sig ytterligare genom att utveckla trygghet, bostäder och fritidsmöjligheter. Inom området kommersiellt utbud är förändringen stor jämfört med tidigare undersökning vilket kan ha en koppling till centrumutvecklingen och den nya gallerian som stod klar hösten 2018.

Varför genomför vi medborgarundersökningar?

 • Vi vill få en bättre bild av hur medborgarna upplever oss som vi kan använda i arbetet med att utveckla Mölndals stad.
 • Vår ambition är att ständigt förbättra vår service till Mölndalsborna.

Vad är en medborgarundersökning?

Medborgarundersökningen ger medborgarna en möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Frågorna är indelade i tre huvudområden:

 1. Kommunen som plats att leva och bo
 2. Kommunens verksamheter
 3. Inflytande på kommunala beslut och verksamheter

För varje område tas ett sammanfattande index fram utifrån skalan 0-100. För att kunna värdera resultaten beräknas ett genomsnitt för de 135 kommuner som gjorde medborgarundersökningar under 2019.

 1. Nöjd-Region-Index (NRI)
 2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
 3. Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Resultat Nöjd-Region-Index 2019

 • Mölndal = 67 (2017 var motsvarande värde 65)
 • Genomsnittet = 59

Resultat Nöjd-Medborgar- Index 2019

 • Mölndal = 62 (2017: 58)
 • Genomsnittet = 53

Resultat Nöjd-Inflytande- Index 2019

 • Mölndal = 41 (2017: 40)
 • Genomsnittet = 39

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad