Medborgarundersökning

Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning har genomförts sju gånger i Mölndals stad, senast hösten 2023.

Varför genomför vi medborgarundersökningar?

  • Vi vill få en bättre bild av hur medborgarna upplever oss som vi kan använda i arbetet med att utveckla Mölndals stad.
  • Vår ambition är att ständigt förbättra vår service till Mölndalsborna.

Vad är en medborgarundersökning?

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på
uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun.
Vad är de nöjda med och vad kan förbättras? Vad upplever invånarna
har blivit bättre eller sämre jämfört med föregående mätning?

Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och
boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt
förtroende.

SCB:s medborgarundersökning gör det möjligt att jämföra vad olika
grupper i kommunen tycker men även jämföra kommunens resultat
med andra kommuner och riket som helhet.

Mölndals resultat

Bland kommunens invånare som var 18 år eller äldre, drogs ett slumpmässigt urval på 1 208 personer. Totalt svarade 427 personer. Det motsvarar en svarsfrekvens på 36 procent.

Andelen tillfrågade som ger höga betyg varierar mellan kommuner och år. I undersökningen som genomfördes 2023 utmärker sig Mölndal gentemot resterande kommuner. Andelen som gav höga betyg i Mölndal var högre för bland annat förskola, kollektivtrafik, närhet till arbete, tillgång till kommunal service, tillgång till hälso- och sjukvård, internetuppkoppling, bibliotek, lokalt kulturutbud, idrottsanläggningar, vägunderhåll, allmänna platser och förtroende för politiker.

Resultatfil Excel, 1.2 MB.

96,8 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.

22,7 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

90,0 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.

75,3 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Genomförd undersökning

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ja

JaJa


Ja


Ja


Ja


Ja

 

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad