Öppna data

Öppna data är gratis, maskinläsbar information som är fritt tillgänglig för alla.

Vårt mål med öppna data är att främja dialogen med dig som medborgare och skapa möjligheter för nya informationstjänster.

Badplatser

Grillplatser

Leverantörsfakturor

Från och med januari 2024 finns våra leverantörsfakturor på Sveriges dataportal. Här kan du bland annat få ut information om leverantör, vilken förvaltning fakturan är bokförd på, belopp och verifikationsnummer.

Relaterad information

Kontakt

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad