Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Socialt ansvarig samordnare

På social- och arbetsmarknadsförvaltningen finns en socialt ansvarig samordnare, SAS. Funktionen SAS ansvarar för att säkerställa god kvalitet och följsamhet till lagar som socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM).

Socialt ansvarig samordnare följer upp hur vi hanterar bemötande, värdegrund, social dokumentation och att våra klienter får rätt insatser enligt deras biståndsbeslut.

Socialt ansvarig samordnare ansvarar också för:

  • Utreda rapporter om missförhållanden enligt lex Sarah, samt anmäla allvarliga missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
  • Information och utbildningar
  • Övergripande kontroll gällande riktlinjer och rutiner
  • Systematisk uppföljning

Kontakt

Ulrika Claesson
Socialt ansvarig samordnare
031-315 10 27
ulrika.claesson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-20 09.33