Socialt ansvarig samordnare, SAS
(social- och arbetsmarknadsförvaltningen)

På social- och arbetsmarknadsförvaltningen finns en socialt ansvarig samordnare, SAS. Funktionen SAS ansvarar för att säkerställa god kvalitet och följsamhet till lagar som socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM).

Socialt ansvarig samordnare, SAS, följer upp hur vi hanterar bemötande, värdegrund och social dokumentation samt att våra klienter får rätt insatser enligt deras biståndsbeslut.

Socialt ansvarig samordnare ansvarar också för:

  • Utreda rapporter om missförhållanden enligt lex Sarah, samt anmäla allvarliga missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
  • Information och utbildningar
  • Övergripande kontroll gällande riktlinjer och rutiner
  • Systematisk uppföljning

En av två SAS i Mölndals stad

SAS på social- och arbetsmarknadsförvaltningen är en av två med detta uppdrag inom Mölndals stad. Förutom social- och arbetsmarknadsförvaltningen finns funktionen SAS på vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontakt

Ulrika Claësson
Socialt ansvarig samordnare
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
0767-23 26 58
ulrika.claesson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad