Jämförelser och undersökningar

Jämförelser och undersökningar är metoder att skaffa sig kunskap om hur en verksamhet bedrivs. Nationellt samlas uppgifter in från verksamheter som bedriver socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Det görs även undersökningar där brukare får svara på frågor om hur de ser på den vård och omsorg de får.

Här hittar du olika jämförelser och undersökningar inom stöd till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg och hemsjukvård.

Vissa jämförelser riktar sig i första hand till beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Andra jämförelser riktar sig främst till de äldre och deras anhöriga, såsom Äldreguiden.

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-25 16.00