Resultat brukarundersökning äldreomsorgen

Resultat för socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Undersökning 2019

Socialstyrelsen undersöker årligen de äldres uppfattning om äldreomsorgen. 2019 års undersökning besvarades av 644 brukare som hade stöd av hemtjänst eller bodde på äldreboende i Mölndal.

Sammantaget var de flesta äldre nöjda med äldreomsorgen i Mölndals stad - över 75 procent. Högst betyg fick bemötandet där 95 procent av brukarna med hemtjänst och 88 procent av brukarna på äldreboende var mycket eller ganska nöjda. Ett annat område som fick högt betyg var förtroende för personalen.

De områden med lägst resultat var bland annat om brukarna känner sig ensamma, om brukarna med hemtjänst kan påverka vid vilka tider de får hjälp samt om brukare på äldreboende har lätt att få träffa läkare vid behov.

Resultat


Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-26 12.25