Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Resultat brukarundersökning äldreomsorgen

Här kan du se resultat för socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Undersökning 2017

Socialstyrelsen undersöker årligen de äldres uppfattning om äldreomsorgen. I 2017 års undersökning ingick 667 brukare som hade stöd av hemtjänst eller bodde på äldreboende.

Över 80 procent av brukarna är nöjda med hjälpen i sin helhet. Högst betyg får kvalitetsområdet bemötande där mer än 90 procent av brukarna tycker att de alltid/oftast får ett gott bemötande av personalen. Området trygghet får också höga betyg.

Lägst betyg får områdena hälsa och sociala aktiviteter. Andra utvecklingsområden är inflytande och hjälpens utförande.

Resultat

Fortsatt arbete

Berörda verksamheter har analyserat sina resultat och arbetar nu med olika åtgärder, bland annat förbättrad dialog med brukare och anhöriga, för att ytterligare förbättra brukarnöjdheten. 

Undersökningen utgör också ett underlag för vård- och omsorgsnämndens  verksamhetsplan för 2018-2020.

Relaterad information

Information

På socialstyrelsens hemsida finns mer information om undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen".

Resultat för tidigare år

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Fredrika Stigsson
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 12
fredrika.stigsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-31 10.54