Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Så tycker de äldre om sitt äldreboende

Här kan du se resultat för äldreboende från socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Resultat för äldreboende 2018

Det är 230 personer, 65 år eller äldre, som besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 51 procent, vilket är lägre än tidigare år.

De äldre har givit högst betyg vad gäller bemötande, trygghet och förtroende för personalen.

Lägst resultat har frågorna om besvärande ensamhet, vart man ska vända sig med synpunkter och klagomål och information om tillfälliga förändringar.

I tabellen redovisas resultat för ett urval av frågorna i undersökningen.

Brukarundersökning äldreboende, andel (%) positiva svar

Fråga

2015

2016

2017

 2018

Riket 2018

Brukar få ett bra bemötande från personalen

95

92

93

91

93

Känner mig trygg i boendet

88

83

90

87

88

Samarbetet med anhörig fungerar bra

81

81

88

79

86

Känner förtroende för personalen

86

82

85

82

85

Lätt att få kontakt med personalen vid behov

80

77

82

79

83

Personalen informerar om tillfälliga förändringar

48

46

46

41

48

Vet hur jag lämnar synpunkter och klagomål

45

44

44

41

47

Besväras inte av ängslan, oro eller ångest

33

34

39

38

39

Besväras inte av ensamhet

33

30

35

33

35

Mitt hälsotillstånd är gott

30

33

28

25

27

Relaterad information

Resultat 2018

Nedan återfinns Socialstyrelsens rapporter per verksamhet. Resultat presenteras endast för verksamheter där minst 7 brukare besvarat enkäten.

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-15 10.12