Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Så tycker de äldre om sitt äldreboende

Här kan du se resultat för äldreboende från socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Resultat för äldreboende 2017

Det är 242 personer, 66 år eller äldre, som besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 54 procent, vilket är lägre än tidigare år. På grund av ett urvalsfel fick inte de som var 65 år enkäten  för 2017.

Inom äldreboenden finns en positiv utveckling för flera områden. Exempelvis upplever många brukare en ökad trygghet och att personalen är mer tillgänglig.

Det finns behov av  att förbättra informationen om tillfälliga förändringar och hur man lämnar synpunkter och klagomål. Det är också många äldre som besväras av  ensamhet, ängslan, oro eller ångest, även om resultaten har förbättrats.

I tabellen redovisas resultat för ett urval av frågorna i undersökningen.

Brukarundersökning äldreboende, andel (%) positiva svar

Fråga

2015

2016

2017

Riket 2017

Brukar få ett bra bemötande från personalen

95

92

93

94

Känner mig trygg i boendet

88

83

90

88

Samarbetet med anhörig fungerar bra

81

81

88

87

Känner förtroende för personalen

86

82

85

86

Lätt att få kontakt med personalen vid behov

80

77

82

84

Personalen informerar om tillfälliga förändringar

48

46

46

49

Vet hur jag lämnar synpunkter och klagomål

45

44

44

47

Besväras inte av ängslan, oro eller ångest

33

34

39

38

Besväras inte av ensamhet

33

30

35

34

Mitt hälsotillstånd är gott

30

33

28

27

Relaterad information

Resultat 2017

Nedan återfinns Socialstyrelsens rapporter per verksamhet. Resultat presenteras endast för verksamheter där minst 7 brukare besvarat enkäten.

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Fredrika Stigsson
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 12
fredrika.stigsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-31 10.55