Så tycker de äldre om sitt äldreboende

Här kan du se resultat för äldreboende från socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Resultat för äldreboende 2019

Det är 231 personer, 65 år eller äldre, som besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 53 procent, vilket är högre än tidigare år.

De äldre har givit högst betyg vad gäller bemötande, trygghet och förtroende för personalen.

Lägst resultat har frågorna om brukaren besväras av ensamhet, om det är lätt att få träffa läkare vid behov, om man vet vart man ska vända sig med synpunkter och klagomål samt om personalen brukar informera om tillfälliga förändringar.

I tabellen redovisas resultat för ett urval av frågorna i undersökningen.

Brukarundersökning äldreboende, andel (%) positiva svar

Fråga

2016

2017

2018

 2019

Riket 2019

Brukar få ett bra bemötande från personalen

92

93

91

88

93

Känner mig trygg i boendet

83

90

87

82

88

Samarbetet med anhörig fungerar bra

81

88

79

80

86

Känner förtroende för personalen

82

85

82

78

85

Lätt att få kontakt med personalen vid behov

77

81

79

74

83

Personalen informerar om tillfälliga förändringar

46

46

41

38

47

Vet hur jag lämnar synpunkter och klagomål

44

44

41

37

47

Besväras inte av ängslan, oro eller ångest

34

39

38

39

40

Besväras inte av ensamhet

30

35

33

30

35

Mitt hälsotillstånd är gott

33

28

25

28

28

 

Relaterad information

Resultat 2019

Nedan återfinns Socialstyrelsens rapporter per verksamhet. Resultat presenteras endast för verksamheter där minst 7 brukare besvarat enkäten.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-26 12.25