Så tycker de äldre om hemtjänsten

Resultat för hemtjänsten från socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Resultat 2019

Nedan återfinns Socialstyrelsens rapporter per verksamhet. Resultat presenteras endast för verksamheter där minst 7 brukare besvarat enkäten.

Resultat för hemtjänsten 2019

Det är 413 personer, 65 år och äldre, som besvarat enkäten.  Svarsfrekvensen är 60 procent, vilket är högre än tidigare år.

De äldre har gett högst betyg när det gäller bemötande, förtroende och hjälpen i sin helhet.

Det finns flera utvecklingsområden. Exempelvis upplever sig brukarna inte i så hög grad kunna påverka vid vilka tider de får hjälp. Verksamheterna behöver bli bättre på att informera om vart brukarna vänder sig med synpunkter och klagomål samt informera om tillfälliga förändringar. Det är också många äldre som besväras av ensamhet.

I tabellen redovisas resultat för ett urval av frågorna i undersökningen.

Brukarundersökning hemtjänst 2019, andel (%) positiva svar‌

Fråga

2016

2017

2018

2019

Riket 2019

Brukar få ett bra bemötande från personalen

96

96

96

95

97

Känner förtroende för personalen

89

87

88

86

90

Är nöjd med den sammantagna hjälpen

85

84

85

85

88

Personalen tar hänsyn till mina åsikter och önskemål

85

84

83

83

86

Samarbetet med anhörig fungerar bra

82

84

84

78

88

Kan påverka vilka tider personalen kommer

57

57

55

54

60

Personalen informerar om tillfälliga förändringar

56

56

55

61

66

Besväras inte av ensamhet

47

45

43

45

47

Besväras inte av ängslan, oro eller ångest

51

44

50

52

52

Mitt hälsotillstånd är gott

25

26

23

27

31

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-26 12.25