Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Så tycker de äldre om hemtjänsten

Här kan du se resultat för hemtjänsten från socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Resultat för hemtjänsten 2017

Det är 425 personer, 66 år och äldre, som besvarat enkäten.  Svarsfrekvensen är 63 procent, vilket är lägre än tidigare år. På grund av ett tekniskt fel fick inte de som var 65 år enkäten för 2017, vilket de fått tidigare år.

Resultaten har inte förändras nämnvärt för flertalet av frågorna. De äldre har gett högst betyg när det gäller bemötande, förtroende och hjälpen i sin helhet.

Det finns flera utvecklingsområden. Exempelvis upplever brukarna att personalen behöver bli bättre på att informera om tillfälliga förändringar, och de vill till en högre grad kunna påverka när personalen ska komma. Det är också många äldre som besväras av ensamhet, ängslan, oro eller ångest.

I tabellen redovisas resultat för ett urval av frågorna i undersökningen.

Brukarundersökning hemtjänst, andel (%) positiva svar

Fråga

2015

2016

2017

Riket 2017

Brukar få ett bra bemötande från personalen

98

96

96

97

Känner förtroende för personalen

90

89

87

91

Är nöjd med den sammantagna hjälpen

87

85

84

89

Personalen tar hänsyn till mina åsikter och önskemål

86

85

84

87

Samarbetet med anhörig fungerar bra

89

82

84

89

Kan påverka vilka tider personalen kommer

61

57

57

61

Personalen informerar om tillfälliga förändringar

69

56

56

68

Besväras inte av ensamhet

43

47

45

46

Besväras inte av ängslan, oro eller ångest

47

51

44

51

Mitt hälsotillstånd är gott

26

25

26

30

Relaterad information

Resultat 2017

Nedan återfinns Socialstyrelsens rapporter per verksamhet. Resultat presenteras endast för verksamheter där minst 7 brukare besvarat enkäten.

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Fredrika Stigsson
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 12
fredrika.stigsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-31 10.55