Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Så tycker de äldre om hemtjänsten

Resultat för hemtjänsten från socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Resultat 2018

Nedan återfinns Socialstyrelsens rapporter per verksamhet. Resultat presenteras endast för verksamheter där minst 7 brukare besvarat enkäten.

Resultat för hemtjänsten 2018

Det är 399 personer, 65 år och äldre, som besvarat enkäten.  Svarsfrekvensen är 59 procent, vilket är lägre än tidigare år.

De äldre har gett högst betyg när det gäller bemötande, förtroende och hjälpen i sin helhet.

Det finns flera utvecklingsområden. Exempelvis upplever brukarna att personalen behöver bli bättre på att informera om tillfälliga förändringar, och de vill till en högre grad kunna påverka när personalen ska komma. Det är också många äldre som besväras av ensamhet.

I tabellen redovisas resultat för ett urval av frågorna i undersökningen.

Brukarundersökning hemtjänst 2018, andel (%) positiva svar‌

Fråga

2015

2016

2017

2018

Riket 2018

Brukar få ett bra bemötande från personalen

98

96

96

96

97

Känner förtroende för personalen

90

89

87

88

90

Är nöjd med den sammantagna hjälpen

87

85

84

85

88

Personalen tar hänsyn till mina åsikter och önskemål

86

85

84

83

86

Samarbetet med anhörig fungerar bra

89

82

84

84

87

Kan påverka vilka tider personalen kommer

61

57

57

55

60

Personalen informerar om tillfälliga förändringar

69

56

56

55

67

Besväras inte av ensamhet

43

47

45

43

46

Besväras inte av ängslan, oro eller ångest

47

51

44

50

51

Mitt hälsotillstånd är gott

26

25

26

23

30

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-15 10.06