Resultat brukarundersökning äldreomsorg 2022

Resultat för hemtjänst och äldreboende från Socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Om årets undersökning

Bemötande från personalen är återigen den fråga som får högst betyg av de äldre i Mölndals stad, som har besvarat undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”

Det är Socialstyrelsen som årligen utför den nationella undersökningen. Samtliga personer som är 65 år eller äldre får möjlighet att besvara frågor om hur de upplever sin hemtjänst eller sitt äldreboende.

Resultatet från årets undersökning kommer att användas som underlag för fortsatt utvecklingsarbete i våra verksamheter.

Resultat för hemtjänst 2022

I Mölndals stad var det 393 personer med hemtjänst som svarade på frågorna. Det motsvarar en svarsfrekvens på 60 procent, vilket är högre än tidigare år.

De äldre har gett högst betyg när det gäller bemötande och förtroende. Samt att personalen tar hänsyn till den äldres åsikter och önskemål vid utförande av stödet.

Det finns även förbättringsområden. Till exempel upplever de äldre som svarat att de inte i så hög grad kan påverka vilka tider de får hjälp. Det är också många äldre som besväras av ensamhet.

I tabellen nedan presenteras ett urval av frågorna i undersökningen. Det är ett samlat resultat för alla utförare av hemtjänst i Mölndals stad, både kommunala och privata.

Brukarundersökning hemtjänst, andel (%) positiva svar‌

Fråga

Mölndal

2019

Mölndal

2020

Mölndal

2022

Riket

2022

Brukar få ett bra bemötande från personalen

95

99

96

96

Känner förtroende för personalen

86

92

86

87

Är nöjd med den sammantagna hjälpen

85

87

86

86

Personalen tar hänsyn till mina åsikter och önskemål

83

90

86

84

Samarbetet med anhörig fungerar bra

78

88

86

86

Kan påverka vilka tider personalen kommer

54

65

59

52

Personalen informerar om tillfälliga förändringar

61

69

71

61

Besväras inte av ensamhet

45

46

44

45

Besväras inte av ängslan, oro eller ångest

52

51

51

51

Mitt hälsotillstånd är mycket/ganska

27

33

36

32

Se hela resultatet för hemtjänst

Nedan återfinns Socialstyrelsens rapporter över resultatet för Mölndals stad totalt samt för respektive utförare.

Vill du ta del av resultat per enhet? Se kontaktuppgifter längre ner på denna sida.

Resultat för äldreboende 2022

I Mölndals stad var det 166 personer som bor på äldreboende som svarade på frågorna. Det motsvarar en svarsfrekvens på 42 procent, vilket är samma som tidigare år.

De äldre har gett högst betyg vid frågor om bemötande, trygghet och förtroende för personalen.

Det finns även förbättringsområden. Exempelvis upplever de äldre att personalen inte informerar tillräckligt inför tillfälliga förändringar. Det är också många äldre vars allmänna hälsotillstånd är dåligt och många som besväras av ensamhet.

I tabellen nedan presenteras ett urval av frågorna i undersökningen. Det är ett samlat resultat för alla utförare av äldreboende i Mölndals stad, både kommunala och privata.

Brukarundersökning äldreboende, andel (%) positiva svar

Fråga

Mölndal

2019

Mölndal

2020

Mölndal

2022

Riket

2022

Brukar få ett bra bemötande från personalen

88

91

88

92

Känner mig trygg på mitt boende

82

84

78

86

Sammantaget nöjd med äldreboendet

74

76

70

77

Samarbetet med anhörig fungerar bra

80

80

69

81

Känner förtroende för personalen

78

79

76

81

Lätt att få kontakt med personalen vid behov

74

79

74

78

Personalen informerar om tillfälliga förändringar

38

48

45

45

Vet hur jag lämnar synpunkter och klagomål

37

42

47

43

Besväras inte av ängslan, oro eller ångest

39

37

42

40

Besväras inte av ensamhet

30

33

35

30

Mitt hälsotillstånd är mycket/ganska gott

28

21

31

31


Se hela resultatet från äldreboende

Nedan återfinns Socialstyrelsens rapporter över resultatet för Mölndals stad totalt samt för respektive utförare.

Vill du ta del av resultat per enhet? Se kontaktuppgifterna nedan.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad