Resultat brukar­under­sökning äldre­omsorgen

Resultat för socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Socialstyrelsen meddelar i mars 2021 att årets brukarundersökning är kraftigt försenad då deras arbete med upphandling av en leverantör som ska genomföra undersökningen drar ut på tiden.

Tidigast hösten 2021 kommer enkäten att skickas ut till personer med hemtjänst och som bor på äldreboende.

Undersökning 2020

Socialstyrelsen undersöker årligen de äldres uppfattning om äldreomsorgen. 2020 års undersökning besvarades av 526 brukare som hade stöd av hemtjänst eller bodde på äldreboende i Mölndal.

Sammantaget var de flesta äldre nöjda med äldreomsorgen i Mölndals stad - över 74 procent. Högst betyg fick bemötandet där 99 procent av brukarna med hemtjänst och 91 procent av brukarna på äldreboende var mycket eller ganska nöjda. Ett annat område som fick högt betyg var förtroende för personalen.

De områden med lägst resultat var bland annat att brukarna känner sig ensamma och om de vet vart de ska vänds sig med synpunkter och klagomål. För brukare med hemtjänst var resultat lågt för om de kan påverka vid vilka tider de får hjälp. Och för brukare på äldreboende var resultatet lågt för om de upplever det lätt att få träffa läkare vid behov.

Resultat


Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad