Resultat äldreboende

Här kan du se resultat för äldreboende från socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Resultat för äldreboende 2020

Det är 180 personer, 65 år eller äldre, som besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 41 procent, vilket är lägre än tidigare år.

De äldre har givit högst betyg vad gäller bemötande, trygghet och förtroende för personalen.

Lägst resultat har frågorna om brukaren besväras av ensamhet, om man vet vart man ska vända sig med synpunkter och klagomål samt om det är lätt att få träffa läkare vid behov.

I tabellen redovisas resultat för ett urval av frågorna i undersökningen.

Brukarundersökning äldreboende, andel (%) positiva svar

Fråga

2018

 2019

2020

Riket 2020

Brukar få ett bra bemötande från personalen

91

88

91

94

Känner mig trygg i boendet

87

82

84

87

Sammantaget nöjd med äldreboendet

82

74

76

81

Samarbetet med anhörig fungerar bra

79

80

80

87

Känner förtroende för personalen

82

78

79

84

Lätt att få kontakt med personalen vid behov

79

74

79

82

Personalen informerar om tillfälliga förändringar

41

38

48

50

Vet hur jag lämnar synpunkter och klagomål

41

37

42

47

Besväras inte av ängslan, oro eller ångest

38

39

37

37

Besväras inte av ensamhet

33

30

33

30

Mitt hälsotillstånd är mycket/ganska gott

25

28

21

29


Relaterad information

Resultat 2020

Nedan återfinns Socialstyrelsens rapporter per verksamhet. Resultat presenteras endast för verksamheter där minst 7 brukare besvarat enkäten.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad