Resultat hemtjänsten

Resultat för hemtjänsten från socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Resultat 2020

Nedan återfinns Socialstyrelsens rapporter per verksamhet. Resultat presenteras endast för verksamheter där minst 7 brukare besvarat enkäten.

Resultat för hemtjänsten 2020

Det är 413 personer, 65 år och äldre, som besvarat enkäten.  Svarsfrekvensen är 55 procent, vilket är lägre än tidigare år.

De äldre har gett högst betyg när det gäller bemötande, förtroende och att personalen tar hänsyn till den äldres åsikter och önskemål.

Det finns flera utvecklingsområden. Exempelvis upplever sig brukarna inte i så hög grad kunna påverka vid vilka tider de får hjälp. Verksamheterna behöver bli bättre på att informera om vart brukarna vänder sig med synpunkter och klagomål. Det är också många äldre som besväras av ensamhet.

I tabellen redovisas resultat för ett urval av frågorna i undersökningen.

Brukarundersökning hemtjänst, andel (%) positiva svar‌

Fråga

2018

2019

2020

Riket 2020

Brukar få ett bra bemötande från personalen

96

95

99

97

Känner förtroende för personalen

88

86

92

89

Är nöjd med den sammantagna hjälpen

85

85

87

88

Personalen tar hänsyn till mina åsikter och önskemål

83

83

90

87

Samarbetet med anhörig fungerar bra

84

78

88

88

Kan påverka vilka tider personalen kommer

55

54

65

59

Personalen informerar om tillfälliga förändringar

55

61

69

66

Besväras inte av ensamhet

43

45

46

48

Besväras inte av ängslan, oro eller ångest

50

52

51

53

Mitt hälsotillstånd är mycket/ganska

23

27

33

34

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad