Nationella undersökningar inom stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella undersökningar görs för att få en ökad kunskap och förståelse och därmed kunna utveckla verksamheternas kvalitet.

Brukarundersökning

Från 2018 och framåt deltar Mölndals stad i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Den är framtagen av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Undersökningen genomförs i september-oktober och resultatet är färdigt i december.

  • 2023 deltog grupp- och servicebostäder, personlig assistans och boendestöd i undersökningen

Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning som har bostad med särskild service, boendestöd, daglig verksamhet, daglig sysselsättning eller personlig assistans. Det är frivilligt att delta i undersökningen.

Frågorna är indelade i fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Enkäterna riktar sig direkt till brukarna och ska besvaras självständigt. Det är möjligt att få bildstöd eller frågorna upplästa. Det finns också oberoende frågeassistenter som ger stöd vid genomförande av undersökningen.

Resultat

Enhetsundersökning LSS

Enhetsundersökning LSS är en nationell undersökning som berör bostäder med särskild service (vuxna) och dagliga verksamheter. 

Verksamheterna får besvara frågor gällande bland annat delaktighet och inflytande, samverkan, personalens kompetens och rutiner vid misstanke om våld eller beroende/missbruk.   

Undersökningen görs under början av året. Resultat publiceras preliminärt i juni på Socialstyrelsens webbplats. Jämförelser kan göras på enhets- och kommunnivå. Under 2020 genomförde Socialstyrelsen inte enhetsundersökningen på grund av kommunernas belastning i och med coronapandemin.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, besvaras årligen av Mölndals stad. Öppna jämförelser är en nationell kommunundersökning som genomförs för socialtjänstens områden inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Två av enkäterna berör personer med funktionsnedsättning:

De frågor som ställs gäller framförallt myndighetsutövning, systematisk utveckling av verksamheten och samverkan.

Undersökningen besvaras i februari. Resultat publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i juni samma år. Jämförelser kan framförallt göras med andra kommuner.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad