Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Projekt och utvecklingsarbete

Inom vård- och omsorgsförvaltningen bedrivs olika projekt och utvecklingsarbeten. Gemensamt för alla projekt och utvecklingsarbeten är att de ska utveckla och förbättra kvaliteten för brukarna.

Lokala utvecklingsmedel

Varje år avsätter vård och omsorgsnämnden 300 000 kronor i lokala utvecklingsmedel i syfte att möjliggöra för verksamheterna att genomföra projekt som kan leda till ökad kvalitet för brukarna.

När projekten är slutförda presenteras de i en projektkatalog. Genom att presentera projekten i en katalog vill vård- och omsorgsförvaltningen inspirera och visa den kreativitet som finns i förvaltningen.

Projekten skiljer sig åt men har ett gemensamt mål - att ge en ökad kvalitet för brukaren. 

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-11 07.47