Projekt och utvecklingsarbete

Inom vård- och omsorgsförvaltningen bedrivs olika projekt och utvecklingsarbeten. Gemensamt för alla projekt och utvecklingsarbeten är att de ska utveckla och förbättra kvaliteten för brukarna.

Lokala utvecklingsmedel

Varje år avsätter vård och omsorgsnämnden 300 000 kronor i lokala utvecklingsmedel i syfte att möjliggöra för verksamheterna att genomföra projekt som kan leda till ökad kvalitet för brukarna.

När projekten är slutförda görs en sammanställning där respektive projekt beskrivs av de som genomfört dem. Genom projektkataloger och sammanställning vill vård- och omsorgsförvaltningen inspirera och visa den kreativitet som finns i förvaltningen.

Projekten skiljer sig åt men har ett gemensamt mål - att ge en ökad kvalitet för brukaren. 

Till sidan om lokala utvecklingsmedel


Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad