Att bryta isolering och digitalt utanförskap

Förebyggande enheten inom vård- och omsorgsförvaltningen startade upp ett projekt om att bryta isolering och digitalt utanförskap för seniorer i Mölndals stad under hösten 2020.

Bakgrund

Flera alarmerande rapporter, bland annat från SPF Seniorerna och Folkhälsomyndigheten, visar på att de äldsta i vårt samhälle känner sig ensamma och inte inkluderade i dagens digitala samhälle.

Av den anledningen inledde förebyggandeenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen ett projekt som handlar om att bryta isolering och digitalt utanförskap för seniorer i Mölndals stad.

Stor enkätundersökning för seniorer

Projektet inleddes med en stor enkätundersökning om seniorers digitala vanor. Alla som fyllt 65 år var välkomna att delta.

Seniorer mest drabbade

”Rätten att vara delaktig i samhället är fundamental och finns till och med inskriven i vår grundlag. Situationen med äldres isolering på grund av coronaviruset visar hur sårbar denna rätt är för grupper i samhället som inte har tillgång till interaktion via digital teknik”.

Annika Clemes, kommunikatör på Karolinska institutet, belyser problemet tydligt i artikeln Konsekvenser av digitalt utanförskap från 2020-03-30.

Syfte och mål

Projektet syfte är att bryta isolering och digitalt utanförskap.

Målet är att genom kvantitativa enkätundersökningar och kvalitativa intervjuer få svar på hur det är ställt i Mölndals stad bland våra seniorer inom dessa områden. Så att vi skaffar oss en så bra utgångspunkt som möjligt för att kunna utföra ett ännu bättre arbete för att råda bot på dessa problem.

Kontakt

Ingela Funegård
Enhetschef

Dela på:

Senast uppdaterad