Enkätundersökning om digitala vanor

Under hösten 2020 fick du som är senior i Mölndals stad besvara en enkät om dina digitala vanor och upplevda hälsa.

Enkätundersökningen var en del av projektet Att bryta isolering och digitalt utanförskap och avslutades den 4 december 2020.

Ett stort tack till dig som deltog i undersökningen! Dina erfarenheter är viktiga för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service.

Resultatet av undersökningen, hittar du här nedan som en första delrapport. Delrapport av projektet Att bryta isolering och utanförskap Pdf, 757.9 kB..

Slutrapporten av enkätfrågor:
Digitala vanor och din hälsa riktad målgrupp 75 år och äldre Pdf, 220.4 kB.

Seniorer som tar en selfie.

Om enkäten

Det togs fram två olika enkäter: en för personer som är 65 eller äldre och en för personer som är 75 år eller äldre.

Enkäten bestod av 11 frågor indelade i följande ämnesområden:

  • Digitala betaltjänster
  • Digitala hjälpmedel
  • Hur du upplever din hälsa

Kontakt

Ingela Funegård
Enhetschef

Maria Patriksson
Projektledare och seniorbesökare
Förebyggande enheten
Vård- och omsorgsförvaltningen
0733-17 76 22
maria.patriksson01@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad