Hälsoportalen ökar patientens delaktighet

Du som beviljats Trygg hemgång kan bli mer delaktig i din vård och rehabilitering med hjälp av digital teknik. Med hälsoportalen kan du bland annat själv mäta dina värden och ha direktkontakt med teamet för Trygg hemgång. Det är ett viktigt steg mot det nationella målet om god och nära vård.

En person sitter framför en digital enhet som liknar en laptop.

Foto från Cuviva AB

Ökad kvalitet och tillgänglighet

Du som beviljats Trygg hemgång kommer att erbjudas en digital hälsoportal som gör dig mer delaktig i din egen hälsa, vård och rehabilitering.

Det här är ett nytt arbetssätt som kombinerar fysisk vård och omsorg med digital teknik på ett mycket bra sätt. Det går i linje med Mölndals stads satsningar och strategier om ökad kvalitet och tillgänglighet för våra brukare, säger Eva Klang Vänerklint, chef för Vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad.

Ett bra komplement till fysiska besök

Du får låna hem en enhet som liknar en liten, bärbar dator. Med enheten kommer du åt din digitala hälsoportal där du bland annat kan kommunicera via video eller chatt och enkelt mäta dina värden med sensorbaserad utrustning. I hälsoportalen kan du även få påminnelser om möten, medicinering, måltider och träning.

Vårt mål är att öka våra brukares trygghet, självständighet och livskvalitet. Hälsoportalen ger oss möjlighet att följa våra brukares vård och rehabilitering oftare och mer regelbundet. Det är ett bra komplement till de fysiska hembesöken och ger samtidigt våra brukare en ökad delaktighet i sin egen hälsa, vård och rehabilitering, berättar Christina Wadell, verksamhetschef för hälso- och sjukvården i Mölndals stad.

Ställa om för god och nära vård

Den digitala lösningen levereras av företaget Atea med underleverantör Cuviva som erbjuder digitala möjligheter för att göra vården till en självklar del av vardagslivet.

Vi ser ett ökat intresse från många kommuner kring att ställa om för god och nära vård. Det finns ett behov av att komplettera traditionell vård och omsorg med vård och omsorg på distans. Tekniken ger möjlighet till ökad kontinuitet och nya kontaktytor med patienter och brukare. Ökad trygghet och självständighet är nyckeln för att kommunerna ska kunna ge vård och omsorg till fler i framtiden. Att Mölndals stad valt att knyta ihop det fysiska och det digitala till ett gemensamt arbetssätt i enheten för Trygg hemgång tror vi är helt rätt vägval, berättar Karl-Johan Palmgren, Cuviva AB.

Bra verktyg även för personalen

Personalen på korttidsenheten kommer också att använda sig av hälsoportalen i sitt arbete.

Eftersom mätvärdena går direkt in i systemet kan vi minska den manuella hanteringen och administrationen. Det blir ett bra verktyg för personalen och effektiviserar det dagliga arbetet, berättar Christina Wadell.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad