Medicinsk rådgivning via videosamtal

Hemtjänstens personal får medicinsk rådgivning och konsultation via app för videosamtal.

Svårt att bedöma via telefonsamtal

När hemtjänstens personal behöver medicinsk rådgivning beträffande en brukare kan de kontakta legitimerad personal per telefon. Det kan exempelvis gälla en bedömning av ett sår som inte läker eller rådgivning om ett hjälpmedel som inte fungerar som det ska.

Ibland kan det vara svårt att förklara vad som hänt per telefon, och lika svårt är det att göra en kvalificerad bedömning utan att vara på plats och se själv. Ofta behöver därför legitimerad personal ta sig till brukaren för att kunna se och göra bedömningen på plats, vilket är tidskrävande för både personal och brukare. Men nu ska vi effektivisera den här processen, berättar Christina Wadell, verksamhetschef för hälso- och sjukvården.

Rådgivning med video sparar tid och resurser

Med appen Google duo ska legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, det vill säga sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, kunna erbjuda konsultation till hemtjänstens personal via videosamtal.

Videosamtalen ersätter naturligtvis inte de inplanerade fysiska besöken. Men processen med att göra akuta bedömningar och åtgärder blir mer effektiv med video. Det blir lättare för hemtjänstens personal att visa vad de behöver stöd i att bedöma, och legitimerad personal kan göra en visuell bedömning och ge råd direkt på distans i stället för att lägga tid på att göra ett akut hembesök hos aktuell brukare, förklarar Christina Wadell.

Det finns fler fördelar med rådgivning via video:

  • Brukare får hjälp snabbare
  • Ökar tryggheten för hemtjänstens personal
  • Minskar onödigt resande
  • Legitimerad personal behöver inte omprioritera andra arbetsuppgifter på grund av akuta hembesök
  • Möjlighet till tätare uppföljning

Pilotprojekt genomförs under april 2021

I april genomförs ett pilotprojekt inom ett par utvalda hemtjänstområden som nu ska prova rådgivning via videosamtal vid behov. Projektet utvärderas löpande och om det faller väl ut kommer appen att användas inom hela hemtjänstområdet hösten 2021.

Projektet har fått tips, stöd och inspiration från Skellefteå kommun som införde samma sak förra året med goda resultat.

Kontakt

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad