Värdighetsgarantier för bostad med särskild service

Värdighetsgarantier är ett sätt att säkerställa kvaliteten i våra verksamheter inom området funktionsstöd. Det är också ett sätt att göra det tydligt för den som behöver vårt stöd, anhöriga och andra vad de kan förvänta sig av våra verksamheter.

Detta är våra löften till dig som bor i bostad med särskild service.

Individuellt utformat stöd

En individuell skriftlig överenskommelse om utformningen av ditt stöd, en så kallad genomförandeplan, upprättas när du flyttar in på boendet. Skapandet av genomförandeplanen föregås av samtal där du har möjlighet att berätta hur och när du vill att stödet ska genomföras.

Trygghet

Innan du flyttar in på boendet tilldelas du en kontaktpersonal som kan vara ett extra stöd för dig i vardagen. Du har rätt att byta kontaktpersonal om du vill.

Tillgänglighet

Personal ska finnas tillgänglig för dig dygnet runt när behovet finns. Informationen du får från personalen ska vara lätt att förstå och du ska veta vem du kan vända dig till med önskemål och synpunkter kring ditt stöd.

Inflytande och delaktighet

Du och dina grannar har rätt till ett husmöte minst en gång per månad i vilket ni kan diskutera och påverka frågor som rör boendet.

Individuella aktiviteter

Du ska ges möjlighet till minst en individuell fritids- eller kulturaktivitet per vecka.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad