Värdighetsgarantier för daglig verksamhet

Värdighetsgarantier är ett sätt att säkerställa kvaliteten i våra verksamheter inom funktionshinderområdet. Det är också ett sätt att göra det tydligt för den som behöver vårt stöd, anhöriga och andra vad de kan förvänta sig av våra verksamheter.

Detta är våra löften till dig som har daglig verksamhet.

Individuellt utformat stöd

En individuell skriftlig överenskommelse om utformningen av ditt stöd, en så kallad genomförandeplan, upprättas efter att din insats startat. Skapandet av genomförandeplanen föregås av samtal där du har möjlighet att berätta hur du vill att stödet ska genomföras.

Trygghet

När insatsen startar tilldelas du en kontaktpersonal som kan vara ett extra stöd för dig. Du har rätt att byta kontaktpersonal om du vill.

Inflytande och delaktighet

Du har möjlighet att få hjälp med att byta verksamhet inom ramen för det som Mölndals stad har att erbjuda och i mån av plats.

Tillgänglighet

Informationen du får från personalen ska vara lätt att förstå och du ska veta vem du kan vända dig till med önskemål och synpunkter kring ditt stöd.

Säkerhet

All personal som arbetar i verksamheten ska kunna visa upp fotolegitimation utfärdad av Mölndals stad.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad