Värdighetsgarantier för personlig assistans

Värdighetsgarantier är ett sätt att säkerställa kvaliteten i våra verksamheter inom området funktionsstöd. Det är också ett sätt att göra det tydligt för den som behöver vårt stöd, anhöriga och andra vad de kan förvänta sig av våra verksamheter.

Detta är våra löften till dig som har personlig assistans.

Individuellt utformat stöd

En individuell skriftlig överenskommelse om utformningen av ditt stöd, en så kallad genomförandeplan, upprättas när ditt stöd startar. Skapandet av genomförandeplanen föregås av samtal där du har möjlighet att berätta hur och när du vill att stödet ska genomföras.

Trygghet

Innan din insats startar tilldelas du en kontaktpersonal som kan vara ett extra stöd för dig i vardagen. Du har rätt att byta kontaktpersonal om du vill.

Tillgänglighet

Informationen du får från personalen ska vara lätt att förstå och du ska veta vem du kan vända dig till med önskemål och synpunkter kring ditt stöd.

Inflytande och delaktighet

Ditt stöd ska ges av ett begränsat antal personer där du själv kan vara med och påverka. Detta för att skapa kontinuitet och trygghet i insatsen.

Säkerhet

All personal som kommer hem till dig ska kunna visa upp fotolegitimation utfärdad av Mölndals stad.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad