Bolag

Kvarnfallet Mölndal AB är moderbolaget i Mölndals stads helägda bolagskoncern. Mölndals stad äger dessutom Förbo AB, som samägs av kommunerna Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndal.

Kvarnfallet Mölndal AB

Styrelseordförande: Stefan Gustafsson (S)
Verkställande direktör: Mio Saba Sjösten
Vice verkställande direktör: Marie Persson

Kvarnfallet Mölndal AB är moderbolaget i Mölndals stads helägda bolagskoncern. Bolaget äger bolagen:

  • Mölndal Energi AB
  • Mölndalsbostäder AB
  • Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
  • Mölndals Parkering AB
  • Mölndala Fastighets AB
  • Mölndal Koljan 1 Fastighets AB.

Mölndal Energi AB

Styrelseordförande Mölndal Energi AB: Peter Librell (M)
Styrelseordförande Mölndal Energi Nät AB: Peter Librell (M)
Verkställande direktör: Christian Schwartz

Koncernen Mölndal Energi AB består av moderbolaget Mölndal energi AB och det helägda dotterbolaget Mölndal Energi Nät AB.

I koncernens verksamhet ingår elhandel, fjärrvärme, entreprenader, tjänster och elnätverksamhet. Koncernen utför entreprenader för såväl Mölndals stad som för externa beställare.

Mölndalsbostäder AB

Styrelseordförande: Sven-Ove Johansson (S)
Verkställande direktör: Marie Werner

Mölndalsbostäder AB förvärvar, bygger och utvecklar fastigheter inom staden. Den viktigaste uppgiften, förutom att förvalta fastigheter, är att utveckla Mölndal som bostadsort.

Mölndals Parkerings AB

Styrelseordförande: Kristian Vramsten (M)
Verkställande direktör: Mathias Winberg

Mölndals Parkerings AB förvaltar och driver parkeringsanläggningar.

Mölndala Fastighets AB

Styrelseordförande: Hans Bergfeldt (M)
Verkställande direktör: Bjarne Fjellanger

Mölndala Fastighets AB äger ett markområde på drygt 24 hektar som ligger i anslutning till Forsåkersområdet. Bolaget ansvarar för omvandlingen av ett äldre industriområde till en ny stadsdel i centrala Mölndal.

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB

Styrelseordförande: Johan Ahlsell (M)
Verkställande direktör: Johanna Lindén (tillförordnad)

Gunnebo slott och trädgårdar AB:s uppdrag är att vårda, värna och bevara kulturminnet samt vidareutveckla det unika helhetskoncept som Gunnebo är. Gunnebo slott och trädgårdar är en av Sveriges främsta 1700-talsanläggningar som ligger mellan Stensjön och Rådasjön i Mölndal, strax söder om Göteborg.

Bolaget har ett brett spektrum av intressenter - allmänhet, näringsliv och kulturturism och utbildningar. Bolaget strävar efter att kombinera affärsmässighet och samhällsnytta.

Förbo AB

Styrelseordförande: Anders Halldén, Härryda kommun
Verkställande direktör: Peter Granstedt

Förbo AB är ett interkommunalt bolag som ägs av kommunerna Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndal. Mölndals stads ägarandel är 27,6 procent. Bolagets uppdrag är att bidra och erbjuda ett bra boende i de fyra kommunerna.

Mölndals stad deltar även i regionala samarbeten:

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad