Utvärdering av KFF chefsmöte

Utvärdering av kultur- och fritidsförvaltningens chefsmöte den
16 juni 2020

Tack för att du deltog i vårens chefsmöte 2020!

.. och hade du inte förmånen att delta, svara gärna ändå och skriv varför du inte hade möjlighet att delta så tar vi med oss även dina synpunkter.

Utvärderingen är kort, tar cirka två till fem minuter att fylla i och din medverkan i gör att förvaltningen kan arbeta vidare med att få bra innehåll och framtida bästa möjliga chefsmöte.

Utvärderingen är anonym.

1a. Deltog du vid kultur- och fritidsförvaltningens chefsmöte den 16 juni 2020? * (obligatorisk)
1a. Deltog du vid kultur- och fritidsförvaltningens chefsmöte den 16 juni 2020?2a. Vad tyckte du om det första passet? (Annika Samuelsson - Office 365) * (obligatorisk)
Ange vad du tyckte om pass 1 på en skala mellan 1-6 där 6 är mycket bra och 1 är mycket dåligt.
2a. Vad tyckte du om det första passet? (Annika Samuelsson - Office 365)2b. PÅSTÅENDE - Det första passet om Office 365 har jag användning för i min roll som chef / medarbetare * (obligatorisk)
Ange i vilken grad du instämmer i påståendet om pass 1 på en skala mellan 1-6 där 6 är Instämmer i allt och 1 är Instämmer inte alls.
2b. PÅSTÅENDE - Det första passet om Office 365 har jag användning för i min roll som chef / medarbetare
3a. Vad tyckte du om det andra passet? (Analysgruppen redovisar sin T1 redovisningen av nämndens mål) * (obligatorisk)
Ange vad du tyckte om passet på en skala mellan 1-6 där 6 är mycket bra och 1 är mycket dåligt.
3a. Vad tyckte du om det andra passet? (Analysgruppen redovisar sin T1 redovisningen av nämndens mål)3b. PÅSTÅENDE - Det andra passet om redovisningen av nämndens mål har jag användning för i min roll som chef / medarbetare * (obligatorisk)
Ange i vilken grad du instämmer i påståendet om pass 2 på en skala mellan 1-6 där 6 är Instämmer i allt och 1 är Instämmer inte alls.
3b. PÅSTÅENDE - Det andra passet om redovisningen av nämndens mål har jag användning för i min roll som chef / medarbetare
4a. Vad tyckte du om det tredje passet? (Mattias Adolfsson - HR-nytt) * (obligatorisk)
Ange vad du tyckte om passet på en skala mellan 1-6 där 6 är mycket bra och 1 är mycket dåligt.
4a. Vad tyckte du om det tredje passet? (Mattias Adolfsson - HR-nytt)4b. PÅSTÅENDE - Det tredje passet kring "HR-nytt" har jag användning för i min roll som chef / medarbetare * (obligatorisk)
Ange i vilken grad du instämmer i påståendet om pass 1 på en skala mellan 1-6 där 6 är Instämmer i allt och 1 är Instämmer inte alls.
4b. PÅSTÅENDE - Det tredje passet kring "HR-nytt" har jag användning för i min roll som chef / medarbetare

6a. Vad tyckte du om den praktiska hanteringen inför, under och strax efter mötet? * (obligatorisk)
6a. Vad tyckte du om den praktiska hanteringen inför, under och strax efter mötet?
7a. Vad tyckte du om chefsmötet som helhet? * (obligatorisk)
7a. Vad tyckte du om chefsmötet som helhet?Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad