Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar för att erbjuda invånarna en hälsosam och frisk miljö, både utomhus och inomhus.

Ansvarsområde

Vi genomför tillsyn över verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljön negativt. Verksamheter som kontrolleras är i huvudsak:

  • miljöfarliga verksamheter, olika typer av industrier, lantbruk och enskilda avlopp
  • livsmedelsverksamheter
  • hygieniska verksamheter, till exempel tatuerare och solarium
  • skolor och förskolor.

Vi arbetar även med klagomål som rör frågor om miljö, hälsa och livsmedel och ger rådgivning till kommuninvånare och verksamhetsutövare.

Vi arbetar under miljönämnden med frågor som rör miljö, hälsa och livsmedel.

De lagar som styr miljöförvaltningens arbete är främst miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Per Kaarle
Miljöchef
Miljöförvaltningen
miljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad