Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar för att skydda människors hälsa och miljön samt bidra till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling.

Ansvarsområde

Vi ansvarar för regelbunden tillsyn av verksamheter samt tillståndsprövning. Utöver det ska förvaltningen också medverka i kommunal planering, genomföra miljöövervakning och naturvårdsarbete.

Verksamheter som kontrolleras är i huvudsak:

  • miljöfarliga verksamheter, olika typer av industrier, lantbruk och enskilda avlopp
  • livsmedelsverksamheter
  • hygieniska verksamheter, till exempel tatuerare och solarium
  • skolor och förskolor.

Vi arbetar även med klagomål som rör frågor om miljö, hälsa och livsmedel och ger rådgivning till kommuninvånare och verksamhetsutövare.

Vi arbetar under miljönämnden med frågor som rör miljö, hälsa och livsmedel.

De lagar som styr miljöförvaltningens arbete är främst miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Per Kaarle
Miljöchef
Miljöförvaltningen
miljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad