Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen tillhandahåller service till Mölndals stads förvaltningar. Till invånarna ger vi service i form av Kontaktcenter Mölndal. De avgörande besluten inom förvaltningens ansvarsområden fattas av politikerna i servicenämnden.

Förvaltningen har drygt 300 anställda och är uppdelad i fem verksamhetsområden samt en stabsavdelning.

Vi arbetar på ett effektivt och resursmedvetet sätt, för att såväl invånare som interna kunder ska få bästa möjliga service. Vi jobbar aktivt för att minska vår liksom Mölndals stads klimatpåverkan.

Det här gör vi

Måltidsenheten lagar och serverar mat till stadens alla förskolor, skolor och äldreboenden.

Lokalvård sköter städning av förskolor, skolor, äldreboenden och övriga förvaltningars kontorsutrymmen.

Fastighetsservice hanterar drift, tillsyn, underhåll och reparationer för kommunens alla skolor, förskolor, idrottsanläggningar och andra fastigheter.

Transport, post och bud ansvarar för Mölndals stads samlade fordonsbehov av personbilar och lätta transportfordon, extern- och internpost samt budservice.

I Stadsservice ingår bland annat Kontaktcenter Mölndal, som är vägen in till kommunen för kommuninvånare, företagare och besökare oavsett om det handlar om att göra en felanmälan, framföra en synpunkt eller ställa en fråga.

Kontakt

Serviceförvaltningen
Bergfotsgatan 2, vån 3
431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Annika Nyberg
Förvaltningschef
Serviceförvaltningen
031-315 13 19
annika.nyberg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad