Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen arbetar under servicenämnden och med delar av stadens stödfunktioner. Vi arbetar både strategiskt och operativt för kärnverksamheterna så att de kan uppnå en kostnadseffektivare verksamhet genom ett enhetligt arbetssätt och bättre resursutnyttjande.

Serviceförvaltningen har cirka 350 anställda och verksamheten bygger på en affärsrelation med övriga förvaltningar och vi har inget kommunbidrag.

Våra stödfunktioner

 • Bilpool
 • Biluthyrning
 • Budservice
 • Driftteknik
 • Fastighetsskötsel
 • Kontaktcenter
 • Lokalvård
 • Måltidsproduktion
 • Postservice
 • Transporter
 • Verksamhetsvaktmästeri

 

Vår organisation

Serviceförvaltningen är organiserad i 5 avdelningar, som i sin tur är organiserade i olika enheter. Tanken bakom vår organisation är att vi skall utveckla mer enhetliga men också gränsöverskridande arbetsformer. På så sätt kan vi bli mer kostnadseffektiva i linje med kommunfullmäktiges uppdrag.

Kontakt

Serviceförvaltningen
Bergfotsgatan 2, vån 3
431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Annika Nyberg
Förvaltningschef
Serviceförvaltningen
031-315 13 19
annika.nyberg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad