Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag. Vi levererar, samordnar och utvecklar service till Mölndal stads förvaltningar. Till invånarna ger vi service i form av Kontaktcenter Mölndal.

Förvaltningen har drygt 300 anställda. Vi är organiserade i fem verksamhetsområden: måltid, lokalvård, fastighetsservice, transport, post och bud samt stadsservice. De avgörande besluten inom förvaltningens ansvarsområden fattas av politikerna i servicenämnden.

Vi arbetar på ett effektivt och resursmedvetet sätt, för att såväl invånare som interna kunder ska få bästa möjliga service. Vi jobbar aktivt för att minska vår liksom Mölndals stads klimatpåverkan.

Det här gör vi

Måltidsenheten lagar och serverar mat till stadens alla förskolor, skolor och äldreboenden.

Lokalvård sköter städning av förskolor, skolor, äldreboenden och övriga förvaltningars kontorsutrymmen.

Fastighetsservice hanterar drift, tillsyn, underhåll och reparationer för kommunens alla skolor, förskolor, idrottsanläggningar och andra fastigheter.

Transport, post och bud ansvarar för Mölndals stads samlade fordonsbehov av personbilar och lätta transportfordon, extern- och internpost samt budservice.

I Stadsservice ingår bland annat Kontaktcenter Mölndal, som är vägen in till kommunen för kommuninvånare, företagare och besökare oavsett om det handlar om att göra en felanmälan, framföra en synpunkt eller ställa en fråga.

Kontakt

Serviceförvaltningen
Torggatan 1A
431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Lena Nordblom
Förvaltningschef
Serviceförvaltningen
031-315 14 06
lena.nordblom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad