Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Skolförvaltningen

Skolförvaltningen hanterar allt som ryms inom skolnämndens område. I Mölndals stad gäller detta förskola, familjedaghem och förskoleklass samt grundskola, grundsärskola, fritidshem och kulturskola.

Förvaltningen leds av förvaltningschefen, verksamhetschef skola och verksamhetschef förskola. För varje enhet finns en rektor eller förskolechef.

Förvaltningen arbetar för att utveckla de olika verksamheterna. Syftet är att alla barn och elever i Mölndals stad ska ges de bästa förutsättningar för lärande och utveckling.

Skolförvaltningen består av

 • 43 förskolor
 • 23 grundskolor
 • 4 särskolor
 • fritidshem kopplade till skolorna
 • 55 familjedaghem, pedagogisk omsorg
 • kulturskola
 • barnomsorgsenhet
 • stöd- och utvecklingsenhet
 • förvaltningskontor

Förvaltningskontoret ger stöd och bidrar till utveckling av de verksamheter som bedrivs inom området. På förvaltningskontoret handläggs också en del frågor som är övergripande, som exempelvis

 • om- och nybyggnation av förskolor och skolor
 • förvaltningens information och kommunikation
 • uppföljning av förskolornas och skolornas kvalitet
 • godkännande och tillsyn av fristående förskolor
 • juridik
 • budget

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 20 20
skola@molndal.se 

Fredrik Hellsten
Förvaltningschef
Skolförvaltningen
031-315 20 01 
fredrik.hellsten@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-15 10.05