Skolförvaltningen

Skolförvaltningen hanterar allt som ryms inom skolnämndens område. I Mölndals stad gäller detta förskola, pedagogisk omsorg och förskoleklass samt grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, Kulturskolan och Språkcentrum.

Förvaltningen leds av förvaltningschefen, verksamhetschefer skola och verksamhetschef förskola på uppdrag av skolnämnden. För varje enhet finns en ansvarig rektor.

Förvaltningen arbetar för att utveckla de olika verksamheterna. Syftet är att alla barn och elever i Mölndals stad ska ges de bästa förutsättningar för lärande och utveckling. Skolförvaltningen har också Pedagog Mölndal som är en webbplats för delat lärande.

Skolförvaltningen består av 

 • 40 förskolor
 • 22 grundskolor
 • anpassade grundskolor
 • fritidshem
 • pedagogisk omsorg, familjedaghem
 • kulturskola
 • språkcentrum
 • barnomsorgsenhet
 • förvaltningskontor

Förvaltningskontoret ger stöd och bidrar till utveckling av de verksamheter som bedrivs inom området. På förvaltningskontoret handläggs också en del frågor som är övergripande, som exempelvis

 • om- och nybyggnation
 • information och kommunikation
 • uppföljning av enheternas kvalitet
 • godkännande och tillsyn av fristående förskolor
 • juridik
 • budget
 • digitalisering och IKT

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fredrik Hellsten
Förvaltningschef
Skolförvaltningen

Dela på:

Senast uppdaterad