Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar och hanterar stadens mark- och exploateringsverksamhet.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar målmedvetet för att Mölndal ska bli en attraktiv, hållbar och framgångsrik stad i regionen. Förvaltningen arbetar under kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott.

Förvaltningen arbetar med strategiska dokument, översiktlig planering, stadsmiljöfrågor och detaljplanering.

Vi arbetar med aktivt markägande genom att köpa och sälja mark för olika stadsbyggnadsbehov samt samordnar stadens investeringsbudget kopplad till exploateringsområden.

Förvaltningen arbetar för mölndalsborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Mölndal. En viktig del av vår verksamhet är att ge service till allmänheten och näringslivet.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Björn Marklund
Stadsbyggnadschef
031-315 13 81
bjorn.marklund@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad