Digitalisering och IT

IT-avdelningen förvaltar, utvecklar och sköter driften av it- och telefonihanteringen i Mölndals stad. Vår uppgift är även att stödja kommunledningen och förvaltningarna i strategiska och övergripande it- och telefonifrågor.

Genom bred kompetens och stort kunnande inom it-området erbjuder avdelningen kvalificerade it-tjänster och bidrar därmed till att utveckla stadens verksamheter.

IT-avdelningen utför sitt uppdrag med minst de kvalitetsnivåer som gäller för externa aktörer, till en kostnad som ligger under marknadens nivåer.

Enheter under Digitaliserings- och IT-avdelningen

  • Utveckling och förvaltning
  • Drift och support

Kontakt

IT-avdelningen
Södra Ågatan 4B
431 82 Mölndal
031-315 25 00 digital support
helpdesk@molndal.se

Annika Samuelsson
Digitaliserings- och it-chef
IT-avdelningen
annika.samuelsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad