Ekonomi

Ekonomiavdelningens övergripande uppdrag är att följa kommunens ekonomiska utveckling, upprätta förslag till kommunal budget och årsredovisning samt svara för ekonomiadministration. Ekonomiavdelningen skall medverka till att kommunens ekonomi är i balans.

Ekonomiavdelningen ansvarar för uppföljning av stadens verksamhet och ekonomi i form av årsbokslut, delårsbokslut och månadsrapport. Den ekonomiska planeringen sker genom budgetprocessen. Det dagliga arbetet innefattar kundfakturering, leverantörsbetalningar, kravverksamhet, likviditetshantering, moms- och anläggningsredovisning.

I uppdraget ingår även utformning av kommungemensamma riktlinjer, rutinbeskrivningar, anvisningar för ovanstående områden. I samband med processer och löpande ekonomiadministration lämnas stöd och service till förvaltningarna.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Eveline Stomvall
Ekonomichef
031-315 12 81
eveline.stomvall@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-29 12.43