Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Ekonomi

Ekonomiavdelningens övergripande uppdrag är att följa kommunens ekonomiska utveckling, upprätta förslag till kommunal budget och årsredovisning samt svara för ekonomiadministration. Ekonomiavdelningen skall medverka till att kommunens ekonomi är i balans.

Ekonomiavdelningen ansvarar för uppföljning av stadens verksamhet och ekonomi i form av årsbokslut, delårsbokslut och månadsrapport. Den ekonomiska planeringen sker genom budgetprocessen. Det dagliga arbetet innefattar kundfakturering, leverantörsbetalningar, kravverksamhet, likviditetshantering, moms- och anläggningsredovisning.

I uppdraget ingår även utformning av kommungemensamma riktlinjer, rutinbeskrivningar, anvisningar för ovanstående områden. I samband med processer och löpande ekonomiadministration lämnas stöd och service till förvaltningarna.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Eveline Stomvall
Ekonomichef
031-315 12 81
eveline.stomvall@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-29 12.43