Ekonomi

Ekonomiavdelningens övergripande uppdrag är att följa kommunens ekonomiska utveckling, upprätta förslag till kommunal budget och årsredovisning samt svara för ekonomiadministration. Ekonomiavdelningen skall medverka till att kommunens ekonomi är i balans.

Ekonomiavdelningen ansvarar för uppföljning av stadens verksamhet och ekonomi i form av årsbokslut, delårsbokslut och månadsrapport. Den ekonomiska planeringen sker genom budgetprocessen.

Det dagliga arbetet innefattar:

  • kundfakturering
  • leverantörsbetalningar
  • kravverksamhet
  • likviditetshantering
  • moms- och anläggningsredovisning.

I uppdraget ingår även utformning av kommungemensamma riktlinjer, rutinbeskrivningar, anvisningar för ovanstående områden.

I samband med processer och löpande ekonomiadministration lämnas stöd och service till förvaltningarna.

Dela på:

Senast uppdaterad