Fastighet

Fastighetsavdelningen har det övergripande ansvaret för att förvalta, bygga och utveckla det egna fastighetsbeståndet så att dess värde utvecklas över tid.

Våra huvudområden är bland annat:

  • Förvaltning av stadens fastigheter
  • Uthyrning av ändamålsenliga verksamhetslokaler till stadens förvaltningar
  • Hyr vid särskilda behov in externa verksamhetslokaler
  • Projekterar och projektleder om-, till- och nybyggnation av fastigheter för kommunal service

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Emelie Santinelli
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen
emelie.santinelli@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad