HR

HR-avdelningen medverkar i stadens övergripande utvecklingsarbete och svarar särskilt för att initiera, bereda och driva de gemensamma arbetsgivarfrågorna.

Uppdraget innebär att arbeta med strategiska frågor för att utveckla Mölndals stad som arbetsplats, ta fram förslag och tillämpa stadens principiella hållning inom arbetsrättsliga frågor samt tillhandahålla IT-stöd för personalarbetet.

HR-avdelningen svarar också för rutiner inom den gemensamma arbetsgivarpolitiken.

Avdelningen ska vara ett stöd för förvaltningarna i deras personal- och organisationsarbete. HR-chefen ingår i stadsdirektörens ledningsgrupp.

Till HR-avdelningen hör tre enheter:

  • HR enheten
  • Löneenheten
  • Vikarieenheten

Kontakt

HR-avdelningen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
hr-avdelningen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad