Juridik och upphandling

Inom juridik, upphandling- och överförmyndaravdelningen finns stadsjurister, upphandlingsenhet och överförmyndare i samverkan (ÖFS). Stadsjuristerna är kommunstyrelsens juridiska stöd, vägleder kommunledningen i styrningen av kommunen samt ger stöd till nämnder/förvaltningar. Upphandlingsenheten ansvarar för att stadsövergripande och förvaltningsöverskridande avtal samt leder samordningen av upphandlings- och inköpsverksamheten.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Henriette de Maré
Stadsjurist
Stadsledningsförvaltningen
031-315 12 74
henriette.demare@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-29 12.39