Juridik och upphandling

Inom juridik, upphandling- och överförmyndaravdelningen finns stadsjurister, upphandlingsenhet och överförmyndare i samverkan, ÖFS.

Stadsjuristerna är kommunstyrelsens juridiska stöd, vägleder kommunledningen i styrningen av kommunen samt ger stöd till nämnder/förvaltningar.

Upphandlingsenheten ansvarar för att stadsövergripande och förvaltningsöverskridande avtal samt leder samordningen av upphandlings- och inköpsverksamheten.

Kontakt

Henriette de Maré
Stadsjurist
Stadsledningsförvaltningen
031-315 12 74
henriette.demare@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad