Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten har ansvar för stadens övergripande information och kommunikation.

Enheten ska skapa förutsättningar för att stadens kommunikation verka för att alla verksamheter uppfattas som delar av en organisation, Mölndals stad.

Enheten ska skapa förutsättningar för att stadens kommunikation är trovärdig, tillgänglig och tydlig och verka för att alla verksamheter uppfattas som delar av en organisation, Mölndals stad.

Kommunikationsenheten jobbar med:

  • Intern och extern kommunikation
  • Webbplatserna molndal.se + 11 underwebbar samt intranätet
  • Sociala medier
  • Medierelationer
  • Varumärkesfrågor
  • Kriskommunikation

Kontakt

Kommunikationsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Paula Svanquist
T.f. kommunikationschef
Kommunikationsenheten
031-315 13 02

Dela på:

Senast uppdaterad