Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten har ansvar för stadens övergripande information och kommunikation.

Enheten ska skapa förutsättningar för att stadens kommunikation är trovärdig, tillgänglig och tydlig och verka för att alla verksamheter uppfattas som delar av en organisation, Mölndals stad.

Kommunikationsenheten jobbar med:

  • Intern och extern kommunikation
  • Webbplatserna molndal.se + 11 underwebbar samt intranätet
  • Sociala medier
  • Medierelationer
  • Varumärkesfrågor
  • Kriskommunikation

Kontakt

Kommunikationsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Malin Schöldstein
Kommunikationschef
Kommunikationsenheten
031-315 12 41

Dela på:

Senast uppdaterad