Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kommunikations- och kanslienheten

Kommunikations- och kanslienheten har uppdraget att styra, stödja, utveckla och följa upp stadens övergripande information och kommunikation.

Enheten ska skapa förutsättningar för att stadens kommunikation är trovärdig, tillgänglig och tydlig och verka för att alla verksamheter uppfattas som delar av en organisation, Mölndals stad.

Inom kommunikations- och kanslienheten jobbar vi med:

  • Intern kommunikation, bland annat intranät och stöd till chefer
  • Extern kommunikation, bland annat molndal.se, sociala medier, Ditt & mitt Mölndal, annonser och trycksaker
  • Medierelationer
  • Varumärkesfrågor
  • Kriskommunikation
  • Arkiv
  • Diarieföring
  • Synpunktshantering

Kontakt

Kommunikations- och kanslienheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Anna Hiller
Kommunikations- och kanslichef
Kommunikations- och kanslienheten
031-315 13 09
anna.hiller@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-15 10.07