Kommunikation och kansli

Kommunikations- och kanslienheten har ansvar för stadens övergripande information och kommunikation samt koordinering och administration för de högst beslutande politiska organen.

Enheten ska skapa förutsättningar för att stadens kommunikation verka för att alla verksamheter uppfattas som delar av en organisation, Mölndals stad. Vidare ska enheten också leda utvecklingen av stadsövergripande administrativa processer för det politiska arbetet.

Enheten ska skapa förutsättningar för att stadens kommunikation är trovärdig, tillgänglig och tydlig och verka för att alla verksamheter uppfattas som delar av en organisation, Mölndals stad.

Inom kommunikations- och kanslienheten jobbar vi med:

  • Intern och extern kommunikation
  • Medierelationer
  • Varumärkesfrågor
  • Kriskommunikation
  • Arkiv och diarium
  • Administration kring kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
  • Ansvarar för att genomföra val till riksdag, landsting och kommun samt europaparlament
  • Synpunktshantering

Kontakt

Kommunikations- och kanslienheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Anna Hiller
Kommunikations- och kanslichef
Kommunikations- och kanslienheten
031-315 13 09
anna.hiller@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad