Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Lokalförsörjnings­avdelningen

Lokalförsörjningsavdelningen förvaltar, utvecklar, och förädlar stadens fastigheter.

Våra huvudområdet är bland annat:

  • Ansvarar för, och driver projekt i samband med ny-, till- och ombyggnad av stadens fastigheter
  • Förvaltar stadens egenägda fastigheter. Vi köper daglig drift och skötsel, så kallad fastighetsskötsel, av serviceförvaltningen
  • Erbjuder funktionella lokaler för kommunens olika verksamheter
  • Hyr in verksamhetslokaler i de fall staden inte har egna lokaler att erbjuda

Därutöver arbetar vi med utveckling och bevakning av särskilda boendeformer, strategisk boendeplanering för särskilda grupper, energieffektivisering och energirådgivning.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Magnus Stahre
Fastighetschef
Lokalförsörjningsavdelningen
031-315 13 25
magnus.stahre@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-15 10.07