Överförmyndare i samverkan

Om du behöver kontakta överförmyndarna i Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille eller Öckerö ska du vända dig till vårt gemensamma kontor i Mölndal.

Den kommungemensamma organisationen har fler handläggare som kan hjälpa dig med ditt ärende.

Om organisationen

Från den 1 oktober 2015 har de fyra kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille en gemensam organisation för överförmyndar­frågor och från den 1 januari 2019 har de även gemensam nämnd.

Från och med 1 februari 2019 ingår även Öckerö i tjänstemanna­organisationen, men inte i den gemensamma nämnden.

Den gemensamma tjänstemannaorganisationen ger bättre möjligheter att skydda och bevaka svaga gruppers intressen.

Genom en större tjänstemannaorganisation får verksamheten också bättre kontinuitet, minskad sårbarhet samt möjlighet till en högre effektivitet.

Genom en gemensam nämnd får vi en mer rättssäker och effektiv hantering av nämndärenden.

Nämnden för överförmyndare i samverkan har sammanträde i Mölndal en gång i månaden och har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare och kontrollera att de utövar sitt uppdrag på ett gott sätt. Öckerö har en egen överförmyndare.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00
Övriga tider går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare eller mejla, så återkommer vi.

Välkommen att kontakta oss
I rådande situation med coronapandemin och för att försöka minska smittspridning tar vi inte emot besök. Vi vill uppmana alla att i första hand kontakta oss via e-post ofs@molndal.se. Vi har också telefontid fyra dagar i veckan. Tack för visad förståelse.

Dela på:

Senast uppdaterad