Samordning för hållbarhet

Samordning för hållbarhet ansvarar för utveckling och samordning av stadsövergripande processer inom följande verksamhetsområden:

  • Social och ekologisk hållbarhet
  • Säkerhet och försäkringsskydd
  • Samhällsskydd, krisberedskap och civilt försvar
  • Statistik, samhällsanalys och befolkningsprognoser
  • Processutveckling, ledning och styrning
  • EU/Internationella relationer

Dela på:

Senast uppdaterad