Kommunalråd

I Mölndals stad arbetar fem förtroendevalda kommunalråd på heltid. Ett av kommunalråden är ordförande i kommunstyrelsen och företräder den politiska ledningen.

Stefan Gustafsson (S)
Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande
031-315 10 05
stefan.gustafsson@molndal.se

Merjem Maslo (M)
Kommunalråd
Kommunstyrelsens vice ordförande
031-315 10 06
merjem.maslo@molndal.se

Eric Nilsson (C)
Kommunalråd
031-315 10 03
eric.nilsson@molndal.se

Elin Andersson (L)
Kommunalråd
031-315 10 02
elin.andersson@molndal.se

Hur utses kommunalråd?

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Bland ledamöterna utses samtidigt en ordförande (kommunalråd 1), och en vice ordförande (kommunalråd 2) som företräder den politiska oppositionen.

Kommunstyrelsen utser fem ledamöter till sitt arbetsutskott, inklusive kommun-styrelsens ordförande och vice ordförande. Enligt den överenskommelse som finns i Mölndals stad blir de fem ledamöterna kommunalråd och är därmed heltidspolitiker. De har sina arbetsplatser i stadshuset. Övriga politiker är så kallade fritidspolitiker.

Kontakt

Markus Bolechowski Franklin
Kommunsekreterare
Stadskansliet
031-315 15 69

Dela på:

Senast uppdaterad