Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kallelse till kommun­fullmäktige 2017-02-22

Ärendelista och handlingar till Mölndals kommunfullmäktigemöte publiceras här cirka en vecka innan mötet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20170222_kallelse_kf.pdf 58.3 kB 2017-02-16 11.09
04 Revisionsrapport, Granskning av upphandlingsverksamheten och ramavtalstrohet, yttranden från kommunstyrelsen, tekniska och vård- och omsorg.pdf 897.8 kB 2017-02-16 11.02
05 Meddelanden.pdf 22.3 kB 2017-02-16 11.02
06 Föreskrifter om arkivvården för Samordningsförbundet Insjöriket.pdf 283.6 kB 2017-02-16 11.06
07 Markavtal för fiberutbyggnad i Mölndals stad.pdf 358 kB 2017-02-16 11.06
08 Fairtrade City-diplomering.pdf 332.4 kB 2017-02-16 11.06
09 Ägarskap i Sahlgrenska Science Park.pdf 1.9 MB 2017-02-16 11.06
11 Godkännande av planprogram för stadsdelen Pedagogen Park.pdf 3.2 MB 2017-02-16 11.06
12 Svar på motion (C) om laddstolpar för elbilar och elcyklar.pdf 432.9 kB 2017-02-16 11.06
13 Svar på motion (L) om att Mölndals stad ska sluta med porträttfotografering i skolor och förskolor.pdf 318.7 kB 2017-02-16 11.06
17 Val av styrelse till Kvarnfallet Mölndal AB inkl. dotterbolag, ordinarie bolagsstämma 2017-2018.pdf 145.2 kB 2017-02-16 11.07
18 Val av styrelse till Mölndalsbostäder AB inkl. dotterbolaget Faren Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018.pdf 146.3 kB 2017-02-16 11.07
19 Val av styrelse till Mölndal Energi AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018.pdf 146.2 kB 2017-02-16 11.07
20 Val av styrelse till Mölndal Energi Nät AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018(299825) (0)_TMP.pdf 146.1 kB 2017-02-16 11.07
21 Val av styrelse till Mölndals Parkerings AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018.pdf 147.4 kB 2017-02-16 11.07
22 Val av styrelse till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018.pdf 142.6 kB 2017-02-16 11.07
23 Val av styrelse till MölnDala Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018.pdf 146.2 kB 2017-02-16 11.07
24 Val till Förbo, ordinarie bolagsstämma 2017-2018.pdf 143.5 kB 2017-02-16 11.07
25 Val till Renova AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018.pdf 134.4 kB 2017-02-16 11.07
26 Val till Gryaab AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018.pdf 135.4 kB 2017-02-16 11.07
27 Val till Grefab AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018.pdf 135.3 kB 2017-02-16 11.07
28 Val av styrelse och lekmannarevisorer till Forsåkers Fabriker Holding AB.pdf 145 kB 2017-02-16 11.07
29 Val av styrelse och lekmannarevisorer till Forsåkers Fabriker Byggnad 23 AB.pdf 145.1 kB 2017-02-16 11.07
30 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017-2019 för stadsledningsförvaltningen, med bilaga Handlingsprogram Miljömål.pdf 2.1 MB 2017-02-16 11.07
31 Planeringsutskottets verksamhetsplan 2017-2019.pdf 285.5 kB 2017-02-16 11.07
32 Serviceutskottets verksamhetsplan 2017-2019.pdf 325 kB 2017-02-16 11.07
10 Antagande av Översiktsplan för Göteborg och Mölndal - fördjupad för Mölndalsåns dalgång
33 Nämndernas verksamhetsplaner 2017-2019

Kontakt

Kommunfullmäktige
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunfullmaktige@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-01-26 09.53