Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kallelse till kommun­fullmäktige 2017-03-22

Ärendelista och handlingar till Mölndals kommunfullmäktigemöte publiceras här cirka en vecka innan mötet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20170322_kallelse_kf.pdf 51.1 kB 2017-03-16 11.16
04 Revisionsrapport, Granskning av delegeringsbeslut (yttranden från social- och arbetsmarknadsnämnden och tekniska nämnden).pdf 712.5 kB 2017-03-16 11.14
05 Revisionsrapport, Granskning av föreningsbidrag (yttrande från kultur- och fritidsförvaltningen).pdf 473.8 kB 2017-03-16 11.14
06 Meddelanden.pdf 22.5 kB 2017-03-16 11.14
07 Översyn av Mölndals stads valkrets- och valdistriktsindelning.pdf 4.4 MB 2017-03-16 11.14
08 Val av styrelseledamot (S) till Mölndalsbostäder AB inkl. dotterbolaget Faren Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018.pdf 149.3 kB 2017-03-16 11.14
09 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (MP) i överförmyndarnämnden.pdf 10.9 kB 2017-03-16 11.14
10 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (S) till direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.pdf 25 kB 2017-03-16 11.14
11 Befrielse från uppdrag, ledamot (SD) i kommunfullmktige.pdf 8.3 kB 2017-03-16 11.14
12 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (SD) i kommunstyrelsen.pdf 8.3 kB 2017-03-16 11.14
13 Subventionering av hyror på bostäder med särskild service.pdf 411.6 kB 2017-03-16 11.14
14 Utvidgat färdtjänstområdet samt justering av taxa för färdtjänsten.pdf 364.8 kB 2017-03-16 11.14
15 Godkännande av exploateringsavtal 3-2017 avseende detaljplan för bostäder m.m. inom Syltlöken 1.pdf 3.4 MB 2017-03-16 11.14
16 Antagande av detaljplan för bostäder m.m. inom Syltlöken 1.pdf 4.2 MB 2017-03-16 11.16
17 Godkännande av försäljning och fastighetsreglering av Kikås 1-112 enligt avtal 42-2016 och 51-2016.pdf 1.1 MB 2017-03-16 11.16
18 Svar på motion (L) om att rusta upp Bohusleden.pdf 516.7 kB 2017-03-16 11.16
19 Svar på motion (SD) om att inrätta en fond för luciafirande i Mölndals stad.pdf 184.5 kB 2017-03-16 11.16

Kontakt

Kommunfullmäktige
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunfullmaktige@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-01-26 09.53