Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet behandlar ärenden som inte berör de övriga fyra utskotten under kommunstyrelsen, till exempel ekonomiska frågor.

Arbetsutskottets ledamöter består av de fem kommunalråden.

Budgetberedning

När arbetsutskottet bereder samordnad verksamhets- och ekonomisk planering (budget) kallas utskottet budgetberedning.

Förutom ledamöterna i arbetsutskottet kan kommunstyrelsen utse ytterligare ledamöter till budgetberedningen.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad