Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Lokalstrategiska utskottet

Lokalstrategiska utskottets ansvarsområde är den strategiska samordningen av verksamheternas behov av lokaler samt investeringar och underhåll av stadens lokal- och fastighetsbestånd. Utskottet bereder även de ärenden avseende styrelsen fastighetsägaransvar som inte ska beredas av plan- och exploateringsutskottet, såsom kortare arrenden och annan nyttjanderätt. Lokalstrategiska utskottet bereder vidare ärenden avseende uppförande och rivning av stadens byggnader.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunstyrelsen@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-26 09.55