Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Näringslivsutskott

Näringslivsutskottet har upphört från och med november 2018.

Näringslivsutskottet var ansvarigt för stadens näringslivsfrämjande arbete samt internationella samarbeten.

Mölndal Vision 2022, som uttrycker vad Mölndal ska uppnå, har tre fokusområden. Inom ett av dem; Mölndal förstärker Västsverige, finns målet ”Företagare ska uppfatta Mölndal som en attraktiv näringslivskommun”.

Alla verksamheter inom Mölndals stad bidrar till att vi når det målet, vilket sker genom det arbete näringslivs- och utvecklingsenheten gör på uppdrag av näringslivsutskottet och kommunstyrelsen.

Kontakt

Karin Kempe
Näringslivssamordnare
Kommunikations- och kanslienheten
031-315 13 14
karin.kempe@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-04 12.38