Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Planeringsutskott

Planeringsutskottet ansvarar för ärenden som rör översiktsplaner, detaljplaner, exploateringsfrågor, köp och försäljning av fastigheter samt samordning av övergripande miljöfrågor.

Uppdrag

Planeringsutskottet ska på uppdrag från kommunstyrelsens bereda översiktliga fysiska planer, detaljplaner och ansvarar för planering inom bostadsförsörjning, energi, miljö och naturvård. Planeringsutskottet behandlar även frågor som rör köp och försäljning av fastigheter och arrenden.

Presidium

  • Stefan Gustafsson (S), ordförande
  • Marcus Claesson (L), vice ordförande

Relaterad information

Kontakt

Planeringsutskottet
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planeringsutskottet@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-01-26 10.01