Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Sociala hållbarhetsutskottet

Utskottet för social hållbarhet ska ge råd och föreslå styrelsen lämpliga åtgärder avseende socialhållbarhet och då särskilt beakta mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor.

Utskottet ska även föreslå styrelsen lämpliga åtgärder avseende stadens brottsförebyggande arbete, samordning av brottsförebyggande rådet och frågor kring trygghet och säkerhet för de som bor och vistas i Mölndals stad.

Utskottet bereder sakfrågor inom områden såsom folkhälsa, brottsförebyggande arbete, mänskliga rättigheter samt uppföljning av stadsövergripande projekt och förvaltningsöverskridande projekt av större omfattning inom integration och familjestöd. Utskottet utser av dess ordinarie ledamöter, representanter till folkhälsorådet, i enlighet med avtal mellan staden och Västra Götalandsregionen. Samordning mellan utskottet och rådet ska ske, för att främja effektiv och ändamålsenlig planering av möten och beredning av ärenden.

Uppdrag

Utskottet ska ge råd och föreslå kommunstyrelsen lämpliga åtgärder avseende social hållbarhet och då särskilt beakta mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunstyrelsen@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-26 09.56