Sociala hållbarhetsutskottet

Utskottet för social hållbarhet ska ge råd och föreslå till kommun­styrelsen lämpliga åtgärder som socialhållbarhet och då särskilt beakta mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Utskottet ska även föreslå lämpliga åtgärder för stadens brottsförebyggande arbete, samordning av brottsförebyggande rådet och frågor kring trygghet och säkerhet för de som bor och vistas i Mölndals stad.

Utskottet bereder sakfrågor inom områden såsom folkhälsa, brottsförebyggande arbete, mänskliga rättigheter samt uppföljning av stadsövergripande projekt och förvaltningsöverskridande projekt av större omfattning inom integration och familjestöd.

Utskottet utser av dess ordinarie ledamöter, representanter till folkhälsorådet, i enlighet med avtal mellan staden och Västra Götalandsregionen. Samordning mellan utskottet och rådet ska ske, för att främja effektiv planering av möten och beredning av ärenden.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad