Kultur- och fritids­nämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, stadsmuseum, fritidsgårdar, simhall, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, kulturmiljövård, samhällsarbete i bostadsområden, uthyrning av lokaler och anläggningar samt offentlig utsmyckning. Verksamheten sköts av kultur- och fritidsförvaltningen.

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsverksamheten har sin gemensamma bas i människors behov av sammanhang, stimulans och skapande. Genom att möta dessa behov utgör kultur- och fritidsverksamheten en grundläggande förutsättning för människans möjligheter till självförverkligande och för ett levande samhälle.

Detta är också grunden för kultur- och fritidsnämndens uppdrag enligt reglemente, att främja kulturlivet enligt kommunens kulturpolitiska mål och skapa förutsättningar för en differentierad idrotts- och fritidsverksamhet.

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-15 13.07